language

Gisteren heeft de Wereldbank een ruim 300 pagina’s tellend gepubliceerd “World Development Report 2016: Digital Dividends”.

Ik had nog niet de gelegenheid om het volledige rapport over digitalisering in de wereld door te nemen, maar de conclusie zoals verwoord in het artikel van het Financieele Dagblad roept om een reactie. De mening die in het artikel wordt gedebiteerd is voor mij vooral een bevestiging dat een bepaalde groep toch nog niet begrijpt wat digitalisering echt moet (en gaat) bereiken. 

Het afmeten van de positieve bijdrage van digitalisering aan het aantal nieuwe banen gecreëerd in de IT sector (een van de maatstaven genoemd in het artikel) is een flagrant onvolledige manier van beschouwen. De hele opportunity van digitalisering ligt nu net in het behouden en additioneel genereren van waarde binnen de meer “traditionele” sectoren (ook genoemd in het Wereldbank rapport) en het ontstaan van geheel nieuwe sectoren. (Het is nog maar de vraag of er over enige tijd nog een separate “IT-sector” bestaat.)

Gaan er momenteel banen verloren en daarmee voor de betrokkenen de klassieke capaciteit om inkomen te verdienen? Jazeker!

Mijns inziens ligt de uitdaging, maar zeker ook de kans, erin om te denken in termen van productiviteit. Indien we met behulp van digitalisering taken en activiteiten binnen ons economische systeem kunnen verrichten, die de totale gegenereerde waarde verhogen, dan zou dit betekenen dat de toegevoegde waarde van de door mensen gewerkte uren ook omhoog gaat en/of er minder uren gewerkt hoeven te worden om diezelfde waarde te leveren.

Een groot deel van de wereld zit blijkbaar in het denkbeeld dat iedereen een baan van 40-60 uur in de week moet hebben, met de stress dat we het “genieten” moeten doen in de resterende 1 à 2 dagen…

Naar mijn mening is de echte vraag, “hoe kan iedereen een fatsoenlijk tot fantastisch bestaan hebben en hoe verwerft ieder individu de koopkracht om dit bestaan te kunnen onderhouden?”

Digitalisering en de toenemende ‘global connectivity’ leiden juist tot mogelijkheden voor individuen in alle hoeken van de wereldmaatschappij om een zinvolle (en economische) bijdrage te leveren op basis van hun specifieke talenten en vaardigheden. Enkele mooie voorbeelden werden vanmiddag in de live presentatie van het genoemde rapport aangehaald.

Historisch besef toont dat nieuwe ontwikkelingen op termijn altijd tot meer welvaart (in klassiek economische termen) hebben geleid op macro-schaal. De ordegrootte en impact van AI, Robotisering, etc. is potentieel wellicht groter en meer ontwrichtend dan eerdere technologie-gedreven (r)evoluties, maar mijns inziens moeten we vertrouwen en richting geven aan ons typisch menselijke intellect en creativiteit om de energie in deze ontwikkelingen te transformeren naar meer kwaliteit van leven.

De ontwikkelingen zijn onomkeerbaar, dus laten we onze energie vooral besteden aan de kansen en niet aan doemdenken!

Geprikkeld om te kijken naar de status van “Digitaal Denken en Doen” binnen uw eigen organisatie? Gebruik onze INNOVATION-SCAN  om een indicatie te krijgen!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us