language
Vanuit mijn rol als Co-Creator stel ik vaak vragen over het bereiken van gemeenschappelijke missie, visie en strategie in een organisatie. De antwoorden, komend van ervaren ondernemers, senior managers en leiders van organisaties, lopen nogal uiteen.

De vragen die aan de orde komen wanneer ik gevraagd word om mee te denken over de business van uiteenlopende ondernemingen zijn onder anderen:
  • Wie bepaalt in een organisatie de missie en de visie?
  • Hoe belangrijk is eigenlijk zo’n missie, visie en misschien wel zoiets als “purpose”?
  • Hoe vaak ben je met deze thema’s bezig?
  • Vraag je wel eens aan bestaande of aan nieuwe medewerkers wat de missie, visie en strategie van de organisatie zijn?
De antwoorden, komend van ervaren ondernemers, senior managers en leiders van organisaties, lopen nogal uiteen.
Sommigen zijn zich volledig bewust van het belang van een “purpose” en een missie, die door alle mensen in de organisatie volledig wordt gedragen en geleefd. De leiders in deze groep bezigen vaak termen als “neuzen in dezelfde richting”, “gedeelde waarden”, “identiteit”, “uitstralen”, “balans in de mix”, etc.
Anderen lijken zich vooral te richten op actie en (korte termijn) resultaten. Termen als “pragmatisch”, “concreet”, “niet te abstract”, “resultaatgericht”, “vooral niet weer die oefening die we 5 jaar geleden al eens hebben gedaan..” etc. worden vaker gebezigd door managers in deze groep.
Organisaties kunnen zich in uiteenlopende situaties bevinden en vanzelfsprekend zijn er ook situaties, waar overleven de eerste prioriteit is, omdat een diep gedeelde en zingevende missie anders slecht een stuk papier in de failliete boedel wordt…
Verwacht van mij derhalve niet direct een waarde-oordeel over de bovengenoemde verschillen.
In dezelfde gesprekken probeer ik vaak een beeld te krijgen hoe leiders van ondernemingen het tot stand brengen van missie, visie en strategie aanpakken en hoe ze deze levend houden in hun organisatie.
Niet zelden wordt aangegeven, dat men er toch voor kiest om het proces van visie-vorming te laten faciliteren, of soms zelf volledig te laten uitvoeren, door een externe adviseur.
Opvallend is dat het hierbij ook verschilt hoe men de eigen activiteit hierbinnen ziet.

Sommigen willen gewoon slimme vragen gesteld krijgen, liefst niet teveel, en vervolgens een nieuwe visie als resultante van de consultant ontvangen, waarbij ze zelf een “Aha-Erlebnis” hebben en zeggen, dit wisten we eigenlijk altijd al, maar nu staat het helder op papier….

Anderen zien, naast het eindresultaat, vooral veel waarde in het proces van totstandkomen van missie, visie en strategie. De mate waarin meer medewerkers uit de organisatie (buiten de directie) hierbij betrokken worden verschilt dan weer.
De klant die echt aan het loket staat om een portie focus mee te nemen is vooral een karikatuur om een punt te maken.
De essentie is dat het proces van het scherp stellen van de focus en het levend houden ervan in mijn optiek instrumenteel is voor het sterker maken van uw organisatie en het voor het kweken van “The Power of Continuous Innovation”.
In mijn overtuiging is elke onderneming erbij gebaat om de FOCUS (in mijn optiek Purpose, Missie en Visie, maar ook een besef van Kernwaarden en Kernkwaliteiten) stevig verankerd te hebben in de organisatie.
Verankerd betekent voor mij ook, dat de FOCUS begrepen, gevoeld en geleefd wordt door iedereen in de organisatie.
Juist in een steeds turbulenter draaiende wereld waarin u steeds vaker op steeds snellere ontwikkelingen moet inspelen, geeft het rust om duidelijk te weten waar u voor staat en waar u naar toe werkt.
Ik ben zeer benieuwd hoe u de FOCUS heeft ontwikkeld in uw organisatie. Deel uw ervaring in een reactie hieronder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Linkedin
Contact us